Əli Hüseynli və Cəsur Sümərinli. Foto: report, screenshot. Kollaj: mikroskop media

Son yazılar