Nikki Heyli. Foto: Eskinder Debebe / United Nations

Son yazılar