Heydər Əliyevin heykəlləri neçəyə başa gəlir?

2003-cü ilin bu günü Heydər Əliyev vəfat etdi. O, Azərbaycanın 3-cü prezidenti olub və 10 il ölkəni idarə edib. Ölümündən sonra ölkənin demək olar ki, bütün şəhər və rayonlarındakı parklarda, onun adını daşıyan mərkəzlərdə heykəlləri, dövlət idarələrində büstləri qoyulub. Bəs bu hekəllər neçəyə başa gəlir?

Heykəllər əsasən bürünc, tunc, nerj, mis və qranitdən hazırlanır. Əgər abidə hansısa siyasi xadim və ya sərkərdə üçün hazırlanırsa bu zaman bürünc və ya qranitə üstünlük verilir. Modern üslublu heykəllər, fiqurlar nerjdən hazırlanır və o heykəllərin qiyməti də materiallara və heykəlin ölçüsünə görə dəyişir.

Orta hesabla 2 metr hündürlüyü olan bürünc və ya qranitdən hazırlanan heykəl 20-25 min manata başa gəlir. Əgər material misdirsə bu qiymət 15-20 min, nerjdirsən 18-22 min manat arası dəyişir. Tunc isə daha bahalı material hesab edilir. Onun ortalama qiyməti 2 metrlik heykəl üçün 30-35 manatdır. Ümumilikdə isə Azərbaycanda helkəlin hazırlanması üçün standart qiymət yoxdur. Qiymət onu hazırlayan sex, material və müəllifdən asılı olaraq dəyişir.

Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı heykəlini 2 xarici heykəltəraş hazırlayıb. Tuncdan düzəldilən heykəlin hündürlüyü 5.2 metrdir. Heykəllərin qiymətləri barədə təxmini bildiyimiz məlumatları bir yerə toplasaq ən kobud hesablamaya görə belə çıxır ki, Heydər Əliyevin təkcə 1 heykəlinə ən azı 81 min manat xərclənib. Hər şəhər və rayonda olan digər heykəllərin də qiymətini siz hesablayın.