Heydər Əliyev Mərkəzi bankın qarşısındakı heyfəli. Foto: mikroskop media

Son yazılar