Motsart. Foto: wolfgangamadeus.at

Volfqanq Amadey Motsart – hamı onu bu adla tanıyır.

Ancaq böyük sənətkarın ikinci adı, yəni “Amadey” (“Amadeus”) əslində ləqəbdir.

Bu ləqəb necə meydana gəlib?

Motsart əslində Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart adı ilə xaç suyuna salınıb.

“Amadeus” sözünün “Theophilus” soyadından törədiyi təxmin edilir. “Theophilus” yunan sözü olub tanrının sevgilisi və ya tanrı tərəfindən sevilən mənalarını verir. Bu söz almancaya tərcümədə “Gottlieb”, latıncada “Amadeus” sözünə uyğun gəlir.

Motsart ömrü boyu məktublarını “Wolfgangus Amadeus Mozartus” adı ilə imzalayıb. 1777-ci ildən sonra isə o, “Wolfgang Amadè” və ya “Wolfgango Amadeo” imzasından istifadə edib.

O dövrdə adın müxtəlif dillərə çevrilərək yazılması adi hal idi. Məsələn, Joseph Haydn – Josephus (latın dilində) və ya Giuseppe (italyanca), Ludwig van Beethoven – Luigi (italyanca) və ya Louis (fransızca) kimi tanınırdı.

Motsartın rəsmi sənədlərində Amadey ləqəbindən cəmi 2 dəfə istifadə edilib – onun evlilik sənədində və ölümü haqqındakı kağızda.

Onun ölümündən 7 il sonra “Breitkopf & Härtel” firması Motsartın bütün əsərlərini Amadey adı altında yayımlayıb. Bəstəkarın ölümündən 19 il sonra, yəni 1810-cu ildən etibarən isə Amadey adının Motsartın sadəcə ləqəbi olduğu gerçəyini demək olar ki, hamı unudub.

O dövrdən sonra romantik yazarlar bəstəkara olan heyranlıqlarını ifadə edərkən Amadey adını çəkməyə başlayıblar.