Bazar, 21 İyul 2024

support independent journalism

müstəqil jurnalistikanı dəstəklə

Aqil Əli Məhərrəmli, Saleh Rüstəmli, Ruslan Nəsirli, Babək Həsənov. Foto: şəxsi arxiv / facebook. Kollaj: mikroskop media

ianə et

Müstəqil jurnalistikanı dəstəklə