Bazar, 14 İyul 2024

support independent journalism

müstəqil jurnalistikanı dəstəklə

Məhərrəm Rzayev, Tofiq Məmmədov və Saqif Qurbanov. Foto: şəxsi arxiv / facebook. Kollaj: mikroskop mediaMəhərrəm Rzayev, Tofiq Məmmədov və Saqif Qurbanov. Foto: şəxsi arxiv / facebook. Kollaj: mikroskop media

ianə et

Müstəqil jurnalistikanı dəstəklə