Şənbə, 13 İyul 2024

support independent journalism

müstəqil jurnalistikanı dəstəklə

Sahibkarın nümayəndəsi B. Əhmədov kinoteatrın təşkilatçılarından binanı tərk etməyi tələb edir. Foto: mikroskop media

ianə et

Müstəqil jurnalistikanı dəstəklə