Şənbə, 13 İyul 2024

support independent journalism

müstəqil jurnalistikanı dəstəklə

Şarofiddin Qadoyev anası, bacısı və qardaşı qızı ilə birlikdə zorla mətbuat konfransına aparılmazdan əvvək. Fevral, 2019. Foto: Mexrubon Sattorov, Facebook şəxsi arxiv

ianə et

Müstəqil jurnalistikanı dəstəklə