Bazar, 14 İyul 2024

support independent journalism

müstəqil jurnalistikanı dəstəklə

Zəvvalar Kəbənin ətrafında dövrə vurur. Foto: Amr Nabil/AP Photo. Avqust, 2019

ianə et

Müstəqil jurnalistikanı dəstəklə