Əfqanıstan, həbsxananın ətrafı.Foto:Rahmat Gul/AP

Son yazılar